Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

2708
6014 882a
3930 2410 500
Reposted frommatteo90 matteo90 viaSsomething Ssomething
4238 72ce 500

throw-nick-off-the-bridge:

Krzysztof Kieslowski on the set of Short film about killing, 1988

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSsomething Ssomething
2708
2162 65a8 500
Reposted fromoll oll viaSsomething Ssomething
2708
2708
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSsomething Ssomething
2708
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vialaparisienne laparisienne
2708
2314 30b3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 18 2017

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
2708
2708
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
2708
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viarudaizia rudaizia
2708
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaendlessmemories endlessmemories
2708
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viacannellle cannellle
2708
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
2708
0663 cc0b 500

July 17 2017

2708
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix viawolalabym wolalabym
2708
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl