Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viaendlessmemories endlessmemories
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viaendlessmemories endlessmemories
Miłość jeżeli jest prawdziwa, wytrzyma każdą próbę.
— Sztuka kochania (via synkretyczny)
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaendlessmemories endlessmemories
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaendlessmemories endlessmemories
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska [w:] Szymon Hołownia, Ludzie na walizkach. Nowe historie (via have-to-live-my-life)
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
6033 e3c4
Umrę Ci kiedyś,  Oczy mi zamkniesz. I wtedy - swoje Smutne, zdziwione, Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasugarvenom sugarvenom
Reposted fromgruetze gruetze viasweetnothingg sweetnothingg
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viasatyrlane satyrlane
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Całym swoim jestestwem mówiła "nie" temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viapozakontrola pozakontrola
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapozakontrola pozakontrola
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl