Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

0575 353c
Reposted from777727772 777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapocalujmnie pocalujmnie

March 19 2018

5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea
3181 2b03
Reposted fromGIFer GIFer viaoutoflove outoflove
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaheavencanwait heavencanwait
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajasnaa jasnaa
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittlefool littlefool

March 18 2018

9823 390f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
4562 5ac1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaBabson Babson
8904 8063 500
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viamymindneversleeps mymindneversleeps
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vialaparisienne laparisienne
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl