Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajethra jethra
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
6858 8568
Reposted fromwwannie wwannie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8182 5afe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaazalia azalia
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viaazalia azalia

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viacoolstorybro23 coolstorybro23
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadualistycznie dualistycznie
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasatyra satyra
Reposted frombluuu bluuu viaabeille abeille
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaEmisja Emisja
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viablackheartgirl blackheartgirl
2338 8d5a 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasadporn sadporn
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaunmadebeds unmadebeds
4502 99b3
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaTommekk Tommekk
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl